Accept Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce

Powrót do zakładki: OFERTA

   SYMBOL             OPIS

 

 

 

DDF 3V

Zawór przeążczający 3 - drogowy: otwarty lub zamknięty w pozycji środkowej

Ciśnienie robocze: 200-350 Bar

Dostępne rozmiary:  3/8",1/2",3/4",1", 1 1/2"

RSAP 3V

 

Zawór kulowy 3 - drogowy, otwarty lub zamknięty w pozycji środkowej

Ciśnienie robocze: 250-380 Bar

Dostśpne rozmiary: 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1",

1 1/4"

RSAP 2V

 

Zawór kulowy odcinający 2 - drogowy

Ciśnienie robocze: 220-500 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1",

1 1/4", 1 1/2"

VRFB 90

 

Regulator przepływu 90°C

Ciśnienie robocze: 250-350 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1"

Przepływ max.: od 15 do 120 litrów/min.

 

VRFU 90

 

Regulator przepływu 90°C z zaworem zwrotnym

Tym zaworem ustawia się szybkość roboczą odbiorników przez zmianę przekroju przepływu cieczy. Umożliwiają one bezstopniowe sterowanie szybkości.

Ciśnienie robocze: 250-350 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1"

Przepływ max.: od 15 do 120 litrów/min.

VMD 35

VMD 80

VMD 150

 

Zawór przelewowy

Zadaniem zaworów przelewowych  jest oddziaływanie na ciśnienie pracy w układzie hydraulicznym.

Ciśnienie robocze: 250-350 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1",

1 1/4"

Przepływ max.: od 20 do 150 litrów/min.

 

VRSE

 

Zawór zwrotny sterowany

Zawory te służą do blokowania odbiornika w jednym kierunku. Przepływ w jednym kierunku jest swobodny natomiast w kierunku przeciwnym jest kontrolowany ciśnieniem sterującym.Zawór stosowany jest w układach hydraulicznych do blokowania elementów hydraulicznych, które nie mogą zmieniać położenia (opadający siłownik) i pozostają przez długi czas pod obciążeniem.

Ciśnienie robocze: 250-350 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4"

Przepływ max.: od 20 do 120 litrów/min.

 

VRDE

 

Zawór zwrotny sterowany bliźniaczy

Zawory te służą do blokowania odbiornika w obu kierunkach. Przepływ w jednym kierunku jest swobodny natomiast w kierunku przeciwnym jest kontrolowany ciśnieniem sterującym

Ciśnienie robocze: 250-350 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4"

Przepływ max.: od 20 do 120 litrów/min.

 

VUSF

 

Zawór logiczny

Zawór używany do wybierania wyśszego ciśnienia z dwóch linii zasilających.

Ciśnienie robocze: 300-500 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1"

Przepływ max.: od 20 do 150 litrów/min.

 

 

VURS

VURC

 

Zawór zwrotny typu grzybkowego lub kulowego.

Zawór zwrotny umożliwia swobodny przepływ oleju w jednym kierunku oraz zamknięcie przepływu w kierunku przeciwnym.

Cięnienie robocze: 200-400 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1",

1 1/4", 1 1/2"

Przepływ max.: od 15 do 300 litrów/min.

GGIL

 

Złącza obrotowe liniowe

Ciśnienie robocze: 180-400 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1",

1 1/4", 1 1/2", 2"

Przepływ max.: od 25 do 300 litrów/min
GG90

 

Złącza obrotowe 90°

Ciśnienie robocze: 180-400 Bar

Dostępne rozmiary : 1/4", 3/8", 1/2",3/4",1",

1 1/4", 1 1/2", 2"

Przepływ max.: od 25 do 300 litrów/min

 

 

 

 

 

FC

 

 

Zawory krańcowe

Zawór pozwala na zamknięcie przepływu oleju w układzie hydraulicznym (zawór normalnie otwarty).

Ciśnienie robocze: 250-300 Bar

Dostępne rozmiary : 3/8", 1/2"

Przepływ max.: od 30 do 60 litrów/min

 

     

 

stat4u